Slik skaper du en bærekraftig businessmodell

Slik skaper du en bærekraftig businessmodell

Miljø angår oss alle, så hvordan kan din bedrift bidra til reduksjon av klimagassutslipp? Våre leverandører gir deg gode innspill på hvilke tiltak som bør iverksettes.

Hva er sustainability - bærekraft? Selv om dette ofte kommer til uttrykk gjennom komplekse termer som karbonavtrykk, global oppvarming og klimagassutslipp, er bærekraft ganske enkelt det å sikre at våre handlinger i dag ikke begrenser økonomiske, sosiale og miljømessige muligheter for framtiden og kommende generasjoner.

Commaxx' leverandører går foran med gode eksempler på bærekraftig IT og teknologi; ta for eksempel Dell Technologies og IGEL, som bl.a. satser på gjenbruk og gjenvinning av fysiske klienter og maskiner. Eller Microsoft, som har som mål å være karbonnegative innen 2030

Fire prinsipper for økt bærekraft
En annen av våre leverandører som går i bresjen for bærekraft er Citrix. De har definert fire prinsipper som vil gjøre en signifikant forskjell på din bedrifts karbonavtrykk og som de selv allerede har innført i sin business: 

  1. Redusér pendlingen til og fra jobb
  2. Bruk enheter med lavt energiforbruk
  3. Tilrettelegg for grønne skymiljøer
  4. Øk levealderen på alle enheter

En digital arbeidsflate
I denne artikkelen belyser vi spesielt prinsippene som har med pendling og grønne skymiljøer å gjøre, herunder remote working og effektiv IT

Remote working (fjernarbeid) innebærer nettopp redusert pendling til og fra jobb (blant annet). Dette betyr mer effektivt arbeid, økt fleksibilitet og frigjort tid til å fokusere på de riktige oppgavene. Ikke bare vil det å la bilen stå føre til mindre utslipp; energibesparelser på kontoret og arbeid gjennom skytjenester (i stedet for via on-prem-løsninger) bidrar også til reduksjon av drivhusgasser. 

Man behøver heller ikke befinne seg fysisk på et kontor for å kunne arbeide som normalt. Citrix leverer nemlig en digital plattform som gir mulighet for produktivitet, sikkerhet og en fullverdig brukeropplevelse, uansett om man jobber fra kontoret eller hjemmefra.

Arbeid er noe du gjør, ikke et sted du går til. 
- Knut Alnæs, Norgessjef i Citrix

Effektivt arbeid og økt fleksibilitet
Med Citrix har man full, sikker tilgang til alt man trenger av apper og filer, og man kan altså arbeide fra hvor som helst og bruke hvilken som helst enhet. Dette gir økt fleksibilitet på så mange måter og, som vi har nevnt over, vil det kunne føre med seg svært gode bidrag til en mer bærekraftig måte å drive business på.

På Citrix sine sider finner du mye nyttig informasjon om hvilke tiltak selskapet har iverksatt/skal iversette, og hva du kan gjøre for å bidra, både som individ og bedrift. Innhold og faktaopplysninger om Citrix i teksten over er hentet fra eboken "The Sustainable Era".

Ellers kan du som alltid ta kontakt med Team Commaxx hvis du ønsker mer informasjon om Citrix' løsninger.