Office 365 tilgjengelig fra alle norske datasentre

Microsoft Commaxx

Fra 15. april 2020 har Microsoft gjort Office 365 tilgjengelig fra alle nye cloud datasenterregioner i Norge, og bygger dermed videre på tilgjengeligheten av Azure fra november 2019.

Office 365 er tilgjengelig fra Microsofts norske datasentre! Utviklingen av de norske datasenterregionene reflekterer det økende kundebehovet og underbygger Microsoft sitt stadige fokus på å muliggjøre en moderne arbeidsplass for deg; nemlig muligheten til sanntidssamarbeid og skydrevet intelligens levert av Microsoft 365 - verdens ledende skybaserte produktivitetsløsning. 

Her følger viktig informasjon fra Microsoft rundt lanseringen og hva det innebærer for deg som partner/kunde. Innholdet er originalt sendt per e-post til oss (og Microsoft-partnere) den 20. april og er oversatt fra engelsk til norsk av oss i Commaxx. Se original tekst her (PDF, 196KB). Her er vår oversettelse: 

 1. Azure og Microsoft leveres nå gjennom de norske datasenterregionene. Disse tjenestene vil hjelpe bedrifter å utvikle og bygge videre på sin business i skyen, samtidig som man oppfyller krav om dataplassering, -sikkerhet og -compliance. 
   
 2. Alle Microsoft 365-tjenester vil bli tilgjengelig for kunder med en tenant i Norge. Det er imidlertid ikke alle tjenester som vil bli hostet gjennom norske datasentre. Kundeinnhold i Exchange Online, SharePoint Online & OneDrive for Business og Teams vil lagres i landet. Microsoft sine kontraktsforpliktelser når det gjelder plassering av kundedata er beskrevet i Microsoft Online Services Terms (OST). 
   
 3. Alle eksisterende Office 365-kunder med en norsk fakturaadresse vil få en melding i sitt Admin message center (i løpet av 72 timer) som bekrefter at Office 365 nå er tilgjengelig i Norge. I meldingen vil man også ha mulighet til å be om å flytte tenanten sin til Norge. Kunden må selv melde seg på for at dette skal skje, selv om man evt. tidligere har meldt seg på prioritetslisten. Perioden for å be om dette varer i ca. 6 måneder. Etter dette vil det bli signifikant vanskeligere å flytte en tenant til Norge. Vennligst legg merke til at dataflytting kan ta opptil 24 måneder etter søknadsperioden å gjennomføre. 

  Alle nye kunder (med norsk fakturaadresse) som registrerer seg for en tenant, vil bli klargjort i Norge. Dette betyr at alle deres data for Exchange, SharePoint, OneDrive for Business og Teams vil ligge i Norge. 
   
 4. Microsoft Teams Record og Teams Live Broadcast supporteres ikke av norske datasentre. For kunder hvor det er kritisk nødvendig med disse tjenestene, kan tenanten bli klarert (på en case-by-case og tenant-by-tenant basis). I disse unntakstilfellene vil dataene (recordings) bli lagret i regionale datasentre (f.eks. Amsterdam og Dublin for EU), hvor Azure Media Service er tilgjengelig. Prosessen med klarering og unntak er under arbeid og vil bli delt fortløpende. 
   
 5. De norske Azure-regionene er en del av Azure sine 58 globale regioner, som alle er tilkoblet et av de største backbone-nettverkene i verden - med over 210 000 km av undervannskabler, bakkenett og metrooptisk fiber som binder sammen Microsofts datasentre og kundene. Kundetrafikken foregår på Microsofts globale nettverk gjennom strategisk plasserte Microsoft edge nodes, nemlig deres Points of Presence (PoP). Microsoft sitt edge-fotavtrykk er blitt utvidet for å kunne levere tjenester til og fra kunder ved å bruke sitt interne backbone. Dette for å optimalisere datatrafikken i deres globale nettverk. Microsoft bringer den globale skyen nærmere norske organisasjoner gjennom deres transarabiske ruter gjennom India og Europa, i tillegg til det transatlantiske systemet (inkl. Marea), den kabelen med høyest kapasitet som noen sinne er strukket over Atlanteren.
   
 6. ExpressRoute vil bli tilgjengelig lokalt i Norge. En oppdatert oversikt over tilgjengelige ExpressRoute-knutepunkt finnes her
   
 7. Microsoft Cloud i Norge hjelper kunder å møte krav til plassering av data. Replikering av disse dataene på tvers av datasentre gir tilstrekkelig databeskyttelse for forretningskontinuitet. Vennligst gå til Microsoft Trust Center for oppdatert compliance-informasjon og lagringsdetaljer

  Når det gjelder dataplassering i Microsoft 365 blir core customer data lagret innenfor samme land, inkludert replikering for kriserespons og kontinuitet. Core customer data er et uttrykk som refererer til en delmengde av kundedata og inkluderer Exchange Online mailboks-innhold (e-post tekst, kalenderoppføringer og innholdet av e-post-vedlegg), SharePoint Online sideinnhold og filer lagret innen den siden, filer som er lastet opp til OneDrive for Business og Teams chatmeldinger, inkludert private meldinger, kanalmeldinger og bilder fra chat. 

  De fleste Azure-tjenester gjør det mulig for kunder å spesifisere i hvilken region deres kundedata blir lagret. Microsoft kan replikere til andre regioner for datafleksibilitet, men Microsoft will ikke replikere eller flytte kundedata utenfor det respektive Geo. Kunder og deres sluttkunder kan flytte, kopiere eller kan få tilgang til sine kundedataer fra hvilken som helst lokasjon, globalt. 

  Microsoft sine kontraktsforpliktelser rundt plassering og lagring av (inaktive) kundedata finner du i Microsoft Online Services Terms (OST). 
   
 8. Microsoft Cloud, med det bredeste settet av compliance-sertifiseringer og programmer av alle Public Cloud Providers, gir kunder grunnlag for å oppnå compliance på sine egne applikasjoner. Microsoft-kunder får detaljert informasjon rundt Microsofts sikkerhet og compliance-programmer, inkludert revisjonsrapporter og compliance-pakker for å hjelpe dem å sammenligne Microsoft-tjenester mot deres egne juridiske og lovmessige krav. Microsoft sitt team av compliance-eksperter jobber med Microsofts engineering- og operations-team på tvers av alle skytjenester, i tillegg til eksterne ressurser, for å hjelpe kunder å sikre alle compliance-behov. 

  - Microsoft Cloud, inkludert Azure, Microsoft 365 og Dynamics 365 støtter compliance med et bredt sett av industrispesifikke lover og møter internasjonale standarder. Azure, Microsoft 365 og Dynamics 365 har mottatt ISO 27001-sertifisering og er revidert under SSAE 18/ISAE 3402 SOC-standarden. 
  - Microsoft var den første cloud service provideren som implementerte den uniforme internasjonale praksisen for cloud privacy og data protection (ISO/IEC 27018), som inneholder retningslinjer for beskyttelse av personidentifiserbar informasjon. Les mer i Microsoft Trust Center. 
  - Tjenester fra de nye datasenterlokasjonene i Norge vil arve det samme robuste kontrollsettet som Microsoft sin offentlige sky. Når datasentrene i Norge er akkreditert vil tjenester fra disse datasentrene oppnå relevante globale sertifiseriknger og vil inngå i den normale revisjonssyklusen for disse sertifiseringene. 
   
 9. Microsoft Cloud er unikt satt opp for å møte dine compliance-forpliktelser. Skyen tilbyr et sett av integrerte tjenester som bruker AI slik at du kan få tilgang til og administrere din compliance-risiko, beskytte dine sensitive og forrestningskritiske data og respondere raskt på dataforespørsler. Microsoft har svært god ekspertise innen beskyttelse av data, personvern og samsvar med komplekse forskrifter, og er per dags dato compliant ihht. både EU-U.S. Privacy Shield og EU Model Clauses. GDPR er et viktig steg for å konkretisere og legge til rette for individuelle personvernregler. Microsoft har forpliktet seg til GDPR på tvers av sine skytjenester, og tilbyr GDPR-relaterte forsikringer i sine kontraksforpliktelser. Lær mer om hvordan Microsofts produkter hjelper deg å bli GDPR-compliant
   
 10. Azure gir kunder sikkerhet fra bunnen, støttet av et ekspertteam, og proaktiv compliance støttet av organisasjoner, myndigheter og startups. 

  - Sikkerhet er fundamentalt for Azure: Utnytt fordelen ved multi-layered sikkerhet gitt på tvers av fysiske datasentre, infrastruktur og drift takket være cybersikkerhetseksperter som aktivt monitorerer for å beskytte all data.
  - 90+ compliance-tilbud: Beskytt dine data og effektiviser compliance med den mest omfattende og solide compliance-dekningen blant alle cloud service providere. 
  - Forpliktelse til personvern: Dine data, kontrollert av deg. Microsofts kjerneprinsipper ved personvern er at du eier dine data; Microsoft vil ale bruke dem til markedsførings- eller reklamaeformål. Du skal være sikker på at dine data er lagret og beskyttet. 
  - 6,5 trillioner trusselsignaler analysert daglig: Sett i gang cloud og large-scale intelligence fra tiår med Microsofts sikkerhetserfaring. Gjør trusselmålingen og -responsen din raskere med AI-drevne sikkerhetssignaler som moderniserer din sikkerhetsdrift.
   
 11. Microsoft forplikter seg til å følge alle lover og forskrifter som gjelder leveranse av Online tjenester, inkludert norske lover og forskrifter. Kunder er ansvarlige for å tilse compliance med regelverk gjeldende for deres industri/bransje og andre retningslinjer knyttet til bruk av tjenester.
   
 12. Microsoft tar en ledende posisjon i markedet når det gjelder miljømessige og bærekraftige forpliktelser: 

  - Innen 2030 skal Microsoft være karbonnegative, og innen 2050 skal Microsoft ha fjernet all karbon selskapet har sluppet ut (enten direkte eller gjennom elektrisk forbruk) siden selskapet ble stiftet i 1975, inkludert dets datasenterdrift. 
  - Innen 2025 skal all all energi være 100% fornybar.
  - Bedre sporing av karbon starter ved større åpenhenhet rundt karbonvirkningen av tjenester og produkter. Microsoft Sustainability Calculator analyserer estimerte utslipp fra Azure-tjenester gjennom et Power BI dashbord. Azure enterprise-kunder kan sette i gang ved å laste ned Microsoft Sustainability Calculator fra AppSource
   
 13. Microsofts skytjenester tilbyr kunder et energieffektivt og karbonnøytralt alternativ for å drive deres egne private datasentre. En ny rapport viser at Microsoft Cloud er opptil 93% mer energieffektivt og opptil 98% mer karboneffektivt enn tradisjonelle datasentre. Microsoft fortsetter sitt fokus på R&D for efficiency og renewable energy og vil lansere et nytt datadrevet sirkulært cloud-initiativ ved å bruke Internet og Things (IoT), blockchain og AI for å monitorere prestasjonen og effektivisere gjenbruket, videresalget og gjenvinningen av datasenterutstyr, inkludert tjenester. 
   
 14. De norske datasentrene er miljøvennlige. Norges gode tilførsel av vannkraft, i tillegg til andre fornybare energikilder, sørger for en rekke fordeler for Microsofts datasenterregioner i Norge. 

Har du spørsmål er du velkommen til å kontakte Team Commaxx. Se informasjonsteksten i sin helhet på engelsk her.  (PDF, 196KB)