Microsoft + Commaxx = sant

Vi belyser vårt samarbeid med Microsoft ved å lage en informasjonsfilm som omhandler vårt tilbud. Under et år senere lanserer vi endelig vår egen CSP-portal.