Commaxx Prisotek

Commaxx webshop

Commaxx bidrar til å gjøre logistikken bak din webshop mer enkel og effektiv.

Hvordan være sikker på at din webshop er fullstendig oppdatert - uten å bruke for mye tid på manuelt arbeid? Commaxx kan levere en oversiktlig prisfil for effektiv og enkel innlesing i ditt eget ERP-system. I tillegg kan du se lagerstatus og dagens priser på standardprodukter fra IGEL. 

Du har tre alternativer for å effektivisere din hverdag: 

  1. BASIC: Commaxx kan daglig, ukentlig eller etter avtalt frekvens sende pris- og produktfil til partnere for innlesning i partners eget ERP-system.
  2. BASIC PLUS: Commaxx kan daglig, ukentlig eller etter avtalt frekvens sende pris- og produktfil til partnere for innlesning til webshopløsningene til webmercs og Netset.
  3. FULL: Fullstendig integrert løsning med ordre, ordrebekreftelse og faktura. Vi avtaler et møte for å diskutere løsning, inngå avtale og etablere et prosjekt for implementering. 

Commaxx har Visma Business som sitt ERP-system, og samarbeider også med webshop-/nettløsningsleverandørene webmercs og Netset. 

Vi gjør oppmerksom på at en integrering (helt eller delvis) mot Commaxx eller de nevnte nettløsningsleverandørene vil kreve mer gjennomgang og planlegging før en løsning kan implementeres og settes i produksjon.

Ønsker du en prat med oss? Ta kontakt med oss.

Kontakt