WithSecure lanserer avansert beskyttelse for Microsoft OneDrive

WithSecure Elements Collaboration Protection

WithSecure Elements utvides med beskyttelse som sikrer brukerne mens de deler filer og samarbeider med Microsoft OneDrive for Business.

Sikring av skybaserte samarbeidsapplikasjoner er øverste prioritet for de fleste organisasjoner og selskaper verden over. Derfor har WithSecure™ (tidligere kjent som F-Secure) nå utviklet et nytt lag med beskyttelse i plattformen WithSecure Elements. 

WithSecure Elements er en skybasert sikkerhetsplattform som overvåker selskapets sikkerhet, og driftes in-house eller av en service provider. Plattformen  selskaper fleksibilitet til å velge og vrake de egenskapene de trenger via ulike moduler, inkludert endepunktsbeskyttelse, deteksjon og respons, sårbarhetshåndtering og samarbeidsbeskyttelse. 

Sistnevnte, samarbeidsbeskyttelse, er blitt en stor prioritet for bedrifter. En nylig undersøkelse fra WithSecure viste at skybaserte samarbeidsapplikasjoner som Microsoft 365 og SalesForce, er en av de fem vanligste sikkerhetsprioriteringene blant selskaper.*

Undersøkelsen fant også at sikring av eksterne brukere er det selskaper etterstreber mest – en trend som ytterligere framhever viktigheten av å sikre sine skybaserte samarbeidsverktøy som muliggjør eksternt arbeid.

Flere datainnbrudd
–Innføringen av skybaserte samarbeidsverktøy er nå i full gang og blir raskt viktig for mange selskaper. Skyen er imidlertid et helt annet miljø enn det fysiske arbeidsmiljøet, og derfor har mange organisasjoner ennå ikke tilpasset seg, sier Leszek Tasiemski, produktsjef i WithSecure. 

–Populariteten og mangelen på sikkerhet rundt disse verktøyene gjør dem til en attraktiv angrepsvektor for hackere, som er en betydelig trussel for selskaper, sier han. 

Repondene i WithSecures undersøkelse understøtter dette; omtrent 1 av 4 opplevde ett målrettet angrep mot skymiljøene sine i løpet av de siste 12 månedene før undersøkelsen, og om lag 1 av 5 uttalte at de opplevde mer enn ett angrep. 15% av respondentene rapporterte om ett datainnbrudd, og 6% rapporterte om to eller flere. 

Grundig analyse av potensiell malware
Avansert Microsoft OneDrive for Business-besyttelse er en ny funksjon for WithSecure Elements Collaboration Protection-løsning som utvider den eksisterende beskyttelse for skybaserte tjenester i Microsoft Exchange Online og Microsoft SharePoint Online. Filer som er lagret i OneDrive analyseres automatiske ved hjelp av trusselintelligens i sanntid og innholdsanalyse i flere trinn. Dataene skannes og analyseres kontinuerlig etter hvert som de lastes opp til OneDrive, inkludert når de endres. 

Filer som oppfattes som ondsinnede kjøres og analyseres grundig i et sikkert, isolert skybasert sandboxing-miljø. Alt skadelig innhold som oppdages her (som virus, trojanere, ransomware og annen skadelig programvare) blir blokkert og fjernet. 

Ett enkelt konsoll for hele sikkerheten din
–WithSecure Elemets vil fortsatt dekke flere samarbeidsverktøy og -plattformer, og også utvides til brukeratferdsanalyse, sanntids skydeteksjon og respons, og forstå relasjonene mellom identiteter, skyressurser og enheter for å gi forsvaret umiddelbar oversikt over situasjonen. Man vil være i stand til å overvåle og orkestrere selskapets sikkerhet gjennom ett enkelt konsoll – uansett om det er sky, fysisk infrastruktur eller applikasjoner, sier Tasiemski. 

Den nye avanserte Microsoft OneDrive for Business-beskyttelsen er automatisk inkludert i WithSecure Elements Collaboration Protection-abonnementer. Du finner mer informasjon her

Les mer om WithSecure Elements Collaboration Protection-løsningen og få en gratis prøveversjon her

Har du spørsmål? Kontakt gjerne oss i Commaxx.

 

*Source: WithSecure 2022 B2B Market Research. Online survey with 3072 respondents was carried out during May 2022 across 12 countries (UK, France, Germany, Belgium, Netherlands, Denmark, Finland, Norway, Sweden, US, Canada, and Japan). Respondents were decision makers or decision influencers in their organizations for purchase of IT, cloud or network security products and services.