Viktig informasjon vedrørende Microsofts QMTH Program

QMTH Program 2020

Microsoft annonserer en 6 måneders forlengelse av det opprinnelige fritaket for QMTH-partnere, som dermed er utsatt til 31. desember 2020.

The Qualified Multitenant Hoster (QMTH) Program authorizes qualified third-party hosting service providers to host customers’ Windows virtual machines via Microsoft Cloud Agreement subscription or Microsoft Volume Licensing on multitenant hardware.

I juli 2018 annonserte Microsoft at eksisterende QMTH-partnere som signerte SPLA QMTH K80-tillegget innen 31. august 2018 ville få en forlengelse på kravet om å være en CSP direct bill-partner. Utløpet av fritaket ble satt til 30. juni 2019, men ble senere forlenget til 30. juni 2020. 

Gjennom den siste tiden har Microsoft fått flere tilbakemeldinger fra partnere vedrørende kravene om å være Direct CSP-partner. I lys av disse tilbakemeldingene er det blitt besluttet å ta en grundig gjennomgang av partnerprogrammet for å etterkomme partnernes ønsker og behov. 

For å sikre at gjennomgangen av programmet kan fullføres i god tid innen utløpet av fritaksperioden (30. juni 2020), er det blitt lagt til en ytterligere forlengelse av fritaket; 6 måneder. Den nye utløpsdatoen er dermed 31. desember 2020. 

Dette betyr at hvis en eksisterende QMTH-partner 1) overfører fra CSP direct billing til å bli en CSP reseller gjennom en indirekte CSP provider, eller 2) avslutter sin tilknytning til CSP-programmet helt, vil ikke dette påvirke partnerens QMTH-status før 1. januar 2021.

Har du spørsmål eller trenger tips, er du velkommen til å kontakte Team Commaxx.


Frequently Asked Questions

Q: What changes were made to the requirements for CSP direct bill partners and why?
A: Digital Transformation is evolving the way our customers do business. To keep pace and continue delivering extraordinary service, we must evolve, too. As part of our ongoing efforts to help all partners participating in the CSP program succeed and grow, we've updated enrollment requirements for direct bill partners. These new requirements strengthen our business and technical releationships with partners who have the infrastructure, support capability, and operation to scale, and are growing their customer base at a higher-than-average rate. See the Direct Partner enrollment page for an overview of the minimum requirements for Direct CSP partners. 

Q: How do these change to the CSP program affect QMTH partners? 
A: Being a Direct CSP Partner is one of the requirements for participating in the QMTH Program.

Q: Which QMTH partners qualify for this exemption? 
A: The exemption applies to all QMTH partners whi signed the SPLA QMTH K80 addendum on or before August 31st 2018.