Viktig informasjon til alle WithSecure-partnere

WithSecure and Commaxx

WithSecure oppdaterer lisensvilkårene på sine B2B-produkter og -tjenester.

F-Secure Business ble til WithSecure i mars 2022. Fisjonen mellom WithSecure og F-Secure fant sted 1. juli samme år og markerte dermed et skille mellom selskapets B2B- og B2C-tilbud.

Snart trer nye lisensvilkår for B2B-løsningene i kraft. Her kommer viktig informasjon til deg som er WithSecure-partner.

Hvorfor oppdateres lisensvilkårene?
De eksisterende lisensvilkårene (kjent som EULA eller End User License Agreement) var originalt tilpasset både B2B- og B2C-produktene. Nå som disse to produkt- og tjenestekategoriene er atskilt, er det på tide med nye, tilpassede vilkår. 

WithSecure vil gjøre de nye retningslinjene tydelige og uniforme for alle sine B2B-produkter og -tjenester. Med de nye lisensvilkårene endres også prosessen knyttet til oppdatering av vilkårene i fremtiden. I den nye prosessen vil WithSecure kommunisere eventuelle vesentlige endringer 30 dager i forkant. Fortsatt bruk av løsningen betyr aksept av de nye vilkårene.

Når skjer disse endringene?
De nye vilkårene trer i kraft fra 15. september 2022, og endepunktklienter oppdateres kort tid etterpå. Inntil da gjelder de eksisterende lisensvilkårene.

Hva bør jeg som partner/kunde gjøre?
Kort sagt: ingenting. Hvis du ønsker kan du se gjennom de oppdaterte vilkårene. Disse er foreløpig bare tilgjengelige på engelsk, men vil være tilgjengelige på andre språk etter hvert.

De oppdaterte vilkårene vil automatisk tre i kraft fra 15. september 2022.

Merk: Fortsatt bruk av WithSecure™-produkter og -tjenester betyr aksept av disse nye vilkårene.

Har du spørsmål? Snakk gjerne med oss i Commaxx.