Utvidet samarbeid med Tussa IKT

Tussa og Commaxx

Samarbeid er gull!

Tussa IKT er en Commaxx-partner som har høyt fokus på utviklingen av sitt topp moderne og grønne datasenter. Vi har lenge jobbet sammen innenfor lisens, rådgivning og utvikling av hybride skyløsninger.

Samarbeidet er nå utvidet til også å gjelde Microsoft sine løsninger. Vi ser frem til å være med på Tussa IKT sin spennende ferd videre!