Ta en gratis cybersikkerhetstest

Gratis sikkerhetstest fra F-Secure

Få en full gjennomgang av cybersikkerheten din og finn ut hva som bør forbedres.

Vår leverandør F-Secure tilbyr nå en gratis sikkerhetstest. Testen gjennomføres på rundt 10 minutter og gir deg en tilpasset rapport som inneholder direkte målestokker for jevnføring med andre selskaper i din bransje. Dette er en god mulighet til å få konkrete tilbakemeldinger på hvilke deler av cybersikkerheten din som må forbedres. 

STEG 1: Ta testen
Start testen ved å velge land, bransje og størrelse på din bedrift fra drop-down-menyer. Deretter svarer du på 24 påstander om din virksomhets sikkerhetsrutiner, basert på gjeldende regelverk, det senerste trusselbildet og F-secure-konsulenters egne felterfaringer. Det vil ta om lag 10 minutter å gjennomføre testen.

STEG 2: Få resultatet
Rapporten viser hvordan virksomheten din leverer på fire områder: trusselprediksjon, -forebygging, -kartlegging og -respons. Du kan sammenligne dine totale scorer og individuelle svar med andre virksomheter fra samme bransje og med samme størrelse. Du vil også få verifiserte data om din bransjes sikkerhetsprioriteringer, -utgifter og gjennomsnittlig antall cyberangrep. 

STEG 3: Gjør nødvendige forbedringer
Din unike rapport synliggjør de største gapene ved din virksomhets sikkerhet, noe som gir deg spesifikke forbedringsområder. F-Secure anbefaler at du tar tak i disse ut fra alvorlighetsgrad; hvor du begynner med de mest kritiske problemene til de "mindre viktige".

Hvis du ønsker hjelp eller anbefalinger kan Commaxx bistå deg.

TA DEN GRATIS SIKKERHETSTESTEN FRA F-SECURE HER