Slik bidrar til grønnere IT

Sustainable IT with IGEL and Commaxx

Hva om vi ikke trenger å bytte maskinvaren vår så ofte?

Hver gang et operativsystem oppgraderes, virker det som om maskinvaren din også trenger en oppdatering – eller utskiftning – fordi det nye OSet har funksjoner hardwaren ikke støtter.

Det er blitt en normal at datamaskinene våre byttes ut etter kun få års bruk. "In with the new, out with the old." Deretter blir de ofte til elektronisk avfall, og for hvert år kaster vi bort stadig mer. I fjor utgjorde avfallet over 50 millioner metriske tonn. 

Nye datamaskiner kan definitivt forbedre brukeropplevelsen og produktiviteten vår, men mengden av maskinvare som kastes utfordrer evnen vår til å resirkulere og kvitte oss med avfallet på en sikker måte. Hva om vi ikke trengte å bytte det ut maskinene så ofte? Hva om det fantes et operativsystem som kunne bringe PCene våre tilbake til live? 

Et fleksibelt, kostnadsbesparende operativsystem
Denne ideen er en realitet med IGEL OS. Operativsystemet kan installeres på gamle datamaskiner, laptoper and tynnklienter, og gir dem nytt liv og kobler dem sikkert til alle skybaserte applikasjoner og verktøy. 

Selskap som forlenger sin hardware med 2-3 år oppnår signifikante CAPEX-besparelser. IGEL OS er altså ikke bare god business, men godt for miljøet. For hver tusende IGEL-klient som blir gjenbrukt i ytterligere 2 år, reduseres årlige klimagassutslipp med 40%. 

En grønnere endepunktsstrategi
Miljøpåvirkningen av teknologien vi bruker er stor, men vi kan altså minimere det ved å gjenbruke gammel hardware og redusere elektronisk avfall. Dermed blir en lavere andel av planetens ressurser, som f.eks. tonnevis av vann, kjemikaler og tungmetaller, brukt til å bygge nytt IT-utstyr. 

Så når big tech forteller deg at det er på tide å kjøpe nytt hardware, still deg spørsmålet: trenger jeg det? Tenk heller at gjenbruk av enheter fører til en grønnere og mer kostnadseffektiv endepunktsstrategi. 

For over 50 år siden, 22. april, 1970, ble et kjent slagord fra Earth Day-bevegelsen født: de tre R-ene reduce, reuse og recycle. IGEL kan hjelpe deg å redusere (reduce) og gjenbruke (reuse). Og når det er på tide å kvitte deg med maskinvaren din, husk å gjenvinne! 

Les om IGEL og grønn IT på igel.com/sustainability. Ta kontakt med oss i Commaxx hvis du vil vite mer.