Skadelig e-post ligger i gjennomsnitt 83 timer i innboksen din

Barracuda Networks: email attacks

Et selskap med 1100 brukere har i gjennomsnitt 15 hendelser knyttet til e-postsikkerhet per måned, mens 10 ansatte utsettes for et faktisk phishing-angrep.

Book et møte
 

Ring oss
 

Send en mail
 

Dessuten tar det i gjennomsnitt hele 3-4 dager fra en skadelig e-post havner i innboksen til den uskadeliggjøres. Det viser en ny rapport fra IT-sikkerhetsselskapet Barracuda Networks.

Den internasjonale studien har undersøkt e-postsikkerheten hos 3500 selskap og organisasjoner samt hvordan disse beskytter seg mot hackere og cyberangrep.

Ett klikk er nok 
I studien fremgår det at tre prosent av brukerne som får skadelig e-poster også klikker på en eller flere linker. Dette er en forholdsvis liten andel, men gjør likevel selskapet sårbart. 

– Det er helt naturlig at vi åpner og leser e-poster. Samtidig trenger en angriper kun én inngang for å utføre et angrep. Derfor er det viktig at foretak og brukere reagerer hurtig når et angrep – eller et forsøk på et angrep – inntreffer. Det tar i gjennomsnitt kun 16 minutter fra en e-post havner i innboksen til mottakeren klikker på den skadelige linken, sier Peter Gustafsson, ansvarlig for Barracuda Networks i Norden. 

– Angriperens tilnærmelser blir mer og mer sofistikerte. Det innebærer at e-postangrep blir vanskeligere å oppdage rent teknisk og samtidig også vanskeligere for brukerne å selv skille mellom legitime og falske e-poster, fortsetter Gustafsson.

Peter GustafssonSIKKERHETSEKSPERT: Peter Gustafsson, ansvarlig for Barracuda Networks i Norden.

Fokuser på å forkorte tiden mellom oppdagelse og handling 
Ifølge Gustafsson bør selskapet arbeide med stort fokus på situasjonshåndtering – ikke minst gjennom å forkorte tiden det tar fra et sikkerhetsangrep oppdages til det iverksettes handling. 

– Selskaper blir mer og mer bevisste på å ha en effektiv situasjonshåndtering. Det handler om å ha verktøyene og kunnskapen som kan identifisere problemet, stoppe spredningen og dermed minimere skaden. Det som virkelig forkorter reaksjonstiden er opplæring av ansatte så de er bevisste farene, men også anvendelsen av sikkerhetsløsninger som kan identifisere og forhindre avanserte angrep og trusler, sier Gustafsson.

Dersom du har sikkerhetsspørsmål og ønsker å prate mer om e-postsikkerhet, er du velkommen til å kontakte Peter Gustafsson i Barracuda Networks eller oss i Team Commaxx. 
 

Kontakt oss

Når du klikker på send nedenfor, gir du tillatelse til at Commaxx AS kan lagre og behandle de personlige opplysningene som ble sendt for å gi forespurt innhold.