Sikkerhet som følger og tilpasser seg brukerne konstant

BlackBerry PERSONA
Bilde: BlackBerry.com

BlackBerry gir adaptiv sikkerhet og AI til å beskytte mobile endepunkter.

BlackBerry® Persona bruger maskinlæring og AI (artificial intelligence) til å dynamisk tilpasse en sikkerhetspolicy basert på brukerplassering, enhet og andre faktorer. Persona registrer om noe er galt og kan automatisk låse enheten dersom sikkerhetsmønsteret blir brutt. Gjennom forbedret brukeropplevelse beskytter den mot menneskelige feil og gir brukeren høy sikkerhet og en normal hverdag med sine mobile enheter. 

AI, kombinert med informasjon om hvor brukeren befinner seg, bestemmer et risikopunkt i sanntid som tilpasser seg sikkerhetspolicyen. 

  • Gi/få adgang til applikasjoner basert på lokasjon
  • Endre sikkerhetspolicy fortløpende
  • Krev fornyet godkjenning hvis forhold endrer seg

Les mer på blackberry.com.

Ta gjerne kontakt med Team Commaxx hvis du har spørsmål.