Nye lisensregler for Citrix Cloud Service

Citrix Cloud Services

Citrix CSP: Fra 1. april 2021 er lisensreglene for Citrix Cloud Services endret.

Provisjonering
Når man bestiller eller fornyer en Cloud Tenant, bestiller man nå det faktiske antallet lisenser man trenger pluss en "buffer" på ca. 20%.

Rapportering
Det er ikke lengre nødvendig å differensiere mellom Commit og Flex. Flex-lisensen utgår for nye og fornyede tenants. I praksis vil dette si at man kun trenger å rapportere på korrekt Tier-nivå. 

Rapporteringseksempel:

 • Citrix Virtual Apps Premium Service (Single-Tenant)
  Per User 1 Year for Service Providers (1-2500 users)  -  Per user
 • Citrix Virtual Apps Premium Service (Single-Tenant)
  Per User 1 Year for Service Providers (2501-7500 users)  -  Per user
 • Citrix Virtual Apps Premium Service (Single-Tenant)
  Per User for Service Providers (Monthly Flex)  -  Flex per user

Merk!

 • Partnere som har bridge deals/spesialavtaler må forholde seg til disse ut avtaleperioden 
 • Partnere som har tenants i dag må forholde seg til Flex/Commit til aktuell tenant fornyes

I tillegg betyr endringene at det heretter vil være rimeligere å bruke Citrix Cloud Services (Flex-lisensen har vært vesentlig dyrere). 

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med Team Commaxx!