Ny Country Manager i Commaxx Norge

Christian Raaness er ny Country Manager i Commaxx Norge

Commaxx gjør endringer i ledelsen for å fortsette den kraftige veksten fra 2019.

Christian Raaness har med suksess ledet salgs- og markedsavdelingen i Commaxx og skapt kraftig vekst sammen med våre partnere. 

For å forsterke den gode utviklingen er Christian Raaness utnevnt til Country Manager i Commaxx Norge. Han får dermed et helhetlig ansvar for selskapet. Han vil også inngå i den Nordiske ledergruppen. 

Hovedfokus fremover blir å fortsette det gode samarbeidet med våre partnere og leverandører for å skape ytterligere vekst og lønnsomhet. 


English: 

New Country Manager of Commaxx Norway

Commaxx is making managemental changes to continue our strong growth from 2019. 

Christian Raaness has successfully led the Sales and Marketing Departement at Commaxx, and created growth with our partners. 

Christian has hereby been appointed Country Manager of Commaxx Norway to strengthen the company's positive development. Thus, he will have the overall responsibility for the company. He will also be a member of the Nordic leadership group. 

Going forward, the main focus will be to continue the strong cooperations with our partners and vendors to increase further growth and profitability.