Microsoft Open forsvinner i 2022

Microsoft Open forsvinner i 2022 Commaxx

Fra 31. desember 2021 vil det ikke lenger være mulig å kjøpe nye lisenser eller gjøre fornyelser på Microsoft Open.

Microsoft øker satningen på CSP og ser derfor et behov for å fjerne enkelte tjenester og løsninger som ikke lenger møter kunders og partneres behov. I september 2020 ble det annonsert at Microsoft Open License-programmet avluttes 1. januar 2022. Endringen gjelder for partnere/kunder i både privat og offentlig sektor.

1. Perpetual softwarelisenser for offentlige kunder gjennom CSP
Ettersom perpetual software er lagt til i Cloud Solution Provider-programmet, kan partnere nå utvide sitt tilbud og tilby forskjellige løsninger og administrerte tjenester med mulighet for å kombinere lisenser og managed services for hybride skymiljøer. Kunder drar nytte av denne forenklede prosessen fordi måten å kjøpe lisenser på vil være mye enklere og effektiv, i tillegg til at den støtter opp under deres reise til skyen. 

Innen juli 2021 vil alle partnere som er registrert i Cloud Solution Provider-programmet kunne selge perpetual softwarelisenser (uten Software Assurance) til offentlige myndigheter, utdanningsinstitusjoner og ideelle organisasjoner for on-premise utrulling.  

2. Open License programendringer - også for offentlige kunder
Alle endringene i Open License-programmet inkluderer fra desember 2020 også offentlige kunder. Fra 1. januar 2022 vil dermed ikke kommersielle organisasjoner, myndigheter, utdanningsinstitusjoner og ideelle organisasjoner kunne kjøpe eller fornye sine softwarelisenser på Microsoft Open.

3. Ekstra SKUer for utdanningsinstitusjoner og ideelle organisasjoner
License & Software Assurance (L&SA) og Software Assurance (SA)-SKUer legges til i Open Value-programmet. Dette gjelder for utdanningsinstitusjoner on ideelle organisasjoner og gjøres for å kunne tilby et liknende tilbud som Open Licemse-programmet.

Utdanningsinstitusjoner og ideelle organisasjoner som ønsker å kjøpe nye lisenser med L&SA og SA kan gjøre dette gjennom Open Value fra mars 2021. Open value er allerede et alternativ for andre offentlige kunder. 
 

Viktige datoer:

 

Open License SKUs added to Open Value

Software licenses available through CSP

Last day to buy/renew through Open License

Government

Available now

July 2021

December 31, 2021

Education

March 1, 2021

July 2021

December 31, 2021

Nonprofit

March 1, 2021

July 2021

December 31, 2021

 

Har du spørsmål? Team Commaxx hjelper deg gjerne.