Kritisk overvåkning på 1-2-3

ControlUp monitorerer, feilsøker og analyserer ditt IT-miljø. Se hvordan Sicra benytter dette verktøyet for å overvåke Norwegians driftsmiljø.

Sicra er et konsulentselskap med fokus på trygg leveranse av virksomhetskritiske applikasjoner. Mange av deres kunder ønsker å kunne ha full kontroll over sitt IT-miljø. 

ControlUp sikrer nettopp dette. Ved å gi viktig informasjon og tilstanden i IT-miljøet og avdekke eventuelle feil eller mangler på et tidlig stadie, kan IT-avdelingen handle raskt for å løse problemene. Dette sørger for høy oppetid og god brukeropplevelse hos de ansatte.

Før de valgte ControlUp, brukte Norwegian mye unødvendig tid på å undersøke hver enkelt server dersom det oppstod en feil. Nå kan de avdekke problemer raskt og løse dem effektivt. 

Se hele Sicra og Norwegians case i videoen under. 

Har du spørsmål rundt ControlUp? Kontakt Frank Hage i Commaxx.