Hvorfor kaste utstyret ditt når det kan komme deg til gode?

Gjenbruk av hardware: Hvorfor kaste utstyret ditt når det kan komme deg til gode?

Det er både fornuftig og kostnadsbesparende å gjenbruke hardware, uansett om det er bærebare PC-er eller tynne klienter.

I mange tilfeller vil gjenbruk av gamle PCer og tynne klienter ikke bare øke sikkerheten, men også senke forbruket av energi og redusere investeringskrav med 1/4 av normale klientinvesteringer. På toppen av det hele oppnår man mye enklere administrasjon av sitt klientmiljø ved å gjenbruke eksisterende løsninger. 

IGEL Technology har høyt fokus på bærekraftig IT. Ved å konvertere eldre maskiner til tynne klienter sparer man både miljø og kostnader, samtidig som utstyret optimeres etter dagens krav til f.eks. sikkerhet og effektivitet. 

Mange tynne klienter må dessverre kastes fordi de ikke støtter moderne løsninger og tjenester, som bl.a. Microsoft Teams. Heldigvis løser IGEL også dette. Med IGEL Workspace støttes alt fra Citrix og VMware til Microsoft Remote Desktop og Windows Virtual Desktop (WVD). 

denne kundecasen kan du se hvordan logistikkfirmaet Neovia Logistics løste en rekke utfordringer ved å konvertere sine eksisterende hardware-løsninger ved hjelp av IGEL. 

Les mer om IGEL Workspace her og ta gjerne kontakt med Team Commaxx hvis du har spørsmål eller ønsker å høre mer om IGELs løsninger.