E-postbaserte cyberangrep koster nordiske virksomheter mer enn 1,2 millioner USD

E-postbaserte cyberangrep koster nordiske virksomheter mer enn 1,2 millioner USD

Virksomheter i Norden er blant de flinkeste til å beskytte seg mot e-postangrep og kun 68 % rapporterer om suksessfulle angrep. Dessverre koster disse angrepene i gjennomsnitt over 1,2 millioner USD for selskapene. Dette er det nest høyeste tallet blant en rekke forskjellige land viser en ny rapport fra Barracuda Networks.

Nordiske virksomheter er særlig utsatt for høye omkostninger i forbindelse med e-postbaserte hackerangrep. Det viser tall fra en ny undersøkelse analysefirmaet Vanson Bourne har gjort på vegne av Barracuda Networks. Undersøkelsen er basert på svar fra IT-profesjonelle med lederstillinger i virksomheter med 100-2500 ansatte, i en rekke forskjellige bransjer i USA, EMEA og APAC. 

I undersøkelsen skiller særlig de nordiske landene Danmark, Sverige, Norge og Finland seg ut. Her angir respondentene at de dyreste sikkerhetsangrepene har kostet virksomheten i gjennomsnitt 1,2 millioner USD. Beløpet er kun overgått av India, som runder utgifter på 1,3 millioner USD. 

– Såpass høye kostnader er meget alvorlig og kan gjøre stor skade på en virksomhets mulighet for å overleve. Det er som oftest de største selskapene som får de høyeste kostnadene, men ifølge tall fra rapporten er 60 % av små og mellomstore bedrifter som rammes av cyberangrep tvunget til å legge ned forretningen innen 6 måneder etter en vellykket angrep, forklarer Peter Graymon, sjef for Barracuda Networks i Norden.

LES OGSÅ: Nordiske selskaper går sammen om å bekjempe innsidetrusler

Angrep vises ikke bare på bunnlinjen
Den samlede prisen for et sikkerhetsangrep omfatter ikke kun økonomiske tap, men også andre typer omkostninger som driftsstopp, nedsatt produktivitet, tap av data og potensielt også tap av business på grunn av svekket omdømme.

For de nordiske virksomheter som rammes av angrep er tap av sensitive eller klassifiserte data, sammen med svekket omdømme og direkte økonomiske tap, de tre største omkostningene (tabell 1). 

Tabell: konsekvenser av vellykkede cyberangrep, for bedrifter

– Å bli rammet av cyberangrep kan ha store konsekvenser på flere nivåer. Derfor er det viktig at virksomheter i alle størrelser sikrer at de er best mulig beskyttet mot e-postbaserte angrep, nettopp fordi det ikke bare er bunnlinjen som rammes. Også IT-avdelingens faglige stolthet står på spill, sier Graymon.

Mer enn hvert tredje selskap er ikke rustet for angrep
Ifølge Barracudas undersøkelse svarer 37 % av nordiske virksomheter at de ikke er godt nok rustet til å håndtere risikoen for datatap (tabell 2). På andreplass over sikkerhetsrisikoer som virksomhetene ikke er forberedt på, finner vi såkalt insider phishing (35 %), etterfulgt av BEC-angrep på tredjeplass (34 %). 

Tabell 2: Typer sikkerhetsrisikoer og hvor bekymret virksomheter er for dem


MER INFORMASJON:

Ønsker du mer informasjon om hvordan Barracuda kan hjelpe deg å beskytte mot e-postangrep? Ta kontakt med oss i Commaxx.