Dette må du vite om Citrix Auto-Renewals

Citrix Auto-Renewals

Viktig informasjon til både partnere og kunder.

I 2020 innførte Citrix Auto-Renewals (autofornyelser) på lisenser og vedlikehold. En autofornyelse innebærer at kunder får faktura på lisensfornyelse direkte fra Citrix, etter at vedlikeholdet er utgått. 

Dette skjer ikke om kunden fornyer lisenser gjennom deg som Citrix-partner før utløp av gyldig vedlikehold. Disse transaksjonene må være Commaxx i hende senest 1 uke før utløp grunnet prosesseringstid.

Lisenser utgår ikke lenger automatisk – selv når man ikke ønsker videreføring. Kunden må aktivt slå av autofornyelse selv. 

Vi anbefaler å skru av autofornyelse hvis kunden vurderer overgang til Citrix Cloud (TTU) eller ved justering av lisensantall. Dette for å sikre bedre kontroll. 

KOMMUNIKASJON MED KUNDENE DINE

Det er fort gjort å ikke få med seg de nye reglene. Derfor oppfordrer vi våre Citrix-partnere 
til å informere sine kunder grundig om Auto-Renewals for å unngå misforståelser og uklarheter. 

Kunder kan slå av autofornyelse tidligst 90 dager før utløp. 

Viktig for Citrix CSP-partnere: flytter du kunder fra kjøpelisenser til CSP-lisensiering er det veldig viktig å slå av autofornyelse på kundens eide lisenser. 

TEKST TIL DINE KUNDER:
Citrix har nå innført et auto-renewal-program for sine kunder (bortsett fra offentlige kunder). Dette betyr at dersom lisensene dine ikke er fornyet eller terminert i tide via din Citrix-forhandler, kommer Citrix til å fornye lisensene automatisk og fakturere deg som kunde direkte ved lisensutløp. 

Du er selv ansvarlig for å skru av denne funksjonen dersom du ikke ønsker den. Skru av autofornyelse under “My Account” på citrix.com. Steg-for-steg-guide til hvordan du går videre fram er beskrevet her: support.citrix.com/article/CTX286321

Du kan slå av autofornyelse tidligst 90 dager før utløp.
Du vil fortsatt motta tilbud fra oss som partner selv om du slår av autofornyelse.