Dette er de største cybersikkerhetstruslene i 2021

Cyber Threats 2021

BlackBerry publiserte i dag en en trusselrapport for 2021 som avdekker en kraftig økning av cybertrusler organisasjoner står overfor.

BlackBerry 2021 Threat Report avdekker de største cybersikkerhetstruslene for 2020 og de sikkerhetspørsmålene og truslene som med høy sannsynlighet vil påvirke 2021. Rapporten inneholder et bredt spekter av cybersikkerhetstyper som er avgjørende at bedrifter, offentlige myndigheter og sluttbrukere kjenner til. 

Den mest opplagte cybersikkerhetsbegivenheten i 2020 var COVID-19. Pandemien skapte mange muligheter for trusselaktører. 

I starten av pandemien måtte utallige organisasjoner og virksomheter plutselig tilrettelegge for nye arbeidsmetoder; mange ble tvunget til å digitalisere forskjellige deler av sin infrastruktur over natten og medarbeidere ble satt på hjemmekontor. Denne utviklingen av digitale tilbud har gjort virksomheter sårbare. For trusselaktører betyr dette at angrepsflaten har vokst.

BlackBerrys rapport fremhever videre et farlig skift i cyberkriminalitetens verden i 2021, hvor bl.a. leide hackere og crimeware-as-a-service-modeller er blitt mer og mer vanlig. 

Som alltid representerer BlackBerry Threat Report kun en liten del av det overordnede sikkerhetspuslespillet. Målet er likevel å gjøre sikkerhetsopplysninger, spådommer og lærte erfaringer tilgjengelig for alle, uansett rolle eller tittel. Ved å offentligegjøre disse opplysningene håper BlackBerry å minimere skaden ved fremtidige cyberangrep og styrke den globale IT-sikkerheten. 

LES RAPPORTEN HER (PDF, 3MB)

BlackBerry 2021 Threat Report

Har du spørsmål? Kontakt gjerne Team Commaxx!