Bots star bak to tredjedeler av internettrafikken

Bots

Bots er dataprogram som utvikles for å automatisk utføre visse kommandoer, og skadelige bots står for nesten 40 % av all internettrafikk. Nå må selskaper bli flinkere til å stoppe dem.

Studien, gjennomført av IT-sikkerhetsselskapet Barracuda Networks, viser at e-handelsplasser og portaler er de vanligste målene for avanserte botangrep. I studien fremgår det også at Nord-Amerika dominerer og står for hele 67 % av den globale bottrafikken, der flesteparten kommer fra offentlige datasentre. Tilsvarende tall for Europa er drøye 22 %, men her kommer bottrafikken først og fremst fra ulike hostingtjenester og private brukere. 

– Boter og andre automatiseringsverktøy har dessverre blir et gissel i hendene på cyberkriminelle. Vi vet fra før at skadelige boter anses som den største trusselen mot selskapers applikasjoner. Den raske overgangen til distansearbeid og hjemmekontor har bidratt til denne utviklingen. Med dette i bakhodet må selskaper bli flinkere til å oppdage og stoppe boter. Selv om ikke alle boter er skadelige, utgjør en stor andel av dem alvorlige trusler mot selskapene, sier Peter Gustafsson, ansvarlig for Barracuda Networks i Norden. 

Mer informasjon om studien "Bot attacks: Top Threats and Trends – Insights into the growing number of automated attacks" finner du her

Barracuda gjør det sikrere å anvende IT. Selskapet tilbyr bransjeledens og kostnadseffektive IT-løsninger innen nettverks- og applikasjonssikkerhet, e-postbeskyttelse, informasjonssikkerhet og arkivering – alt med egen kundesupport. Barracudas innovative sikkerhets- og databeskyttelsesløsninger støtter hardwarebaserte, virtuelle og skybaserte IT-miljøer. Det gjør det enkelt for organisasjoner av alle størrelser å innføre og arbeide med en overordnet sikkerhetsstrategi som dekker alle aspekter av deres nettverk, applikasjoner og -epost. 

Dersom du vil prate om bots, vil vite mer om Barracuda eller har andre sikkerhetspørsmål, kan du kontakte Team Commaxx.