Åpent API med store muligheter

Kim Raaness
Kim Raaness, Seniorutvikler og prosjektleder i Commaxx

Commaxx sin rapporteringsportal er oppgradert med en ny modul og et åpent API som gir våre partnere et hav av muligheter.

Commaxx ettersteber å tilby de beste tjenestene til våre partnere, slik at de har forutsetningene til å jobbe smartere og lykkes med sin business. Som et ledd i denne tankegangen tilbyr vi en spesialdesignet rapporteringsportal for hostere, og vi er glade for at den bidrar til å gjøre lisenshåndteringen enklere og mer effektiv for dem.

Vi er i en konstant prosess med å forbedre og videreutvikle tjenestene våre. Derfor ble det nylig lansert en ny modul i denne rapporteringsportalen. I tillegg er det lagt inn et åpent API som gir våre partnere uendelige muligheter. 

Svært forenklet rapporteringsprosess
Den nye modulen har en rekke smarte funksjoner. Nå kan partnere med Citrix-lisenser:

  • bestille nye lisenser
  • fornye og utvide antall lisenser
  • se historisk oversikt over tidligere bestillinger
  • få automatisk påminnelse når lisenser må fornyes. 

Disse funksjonene vil både forenkle og effektivisere oppgaver som ellers krever mye tid. Partnere som ønsker gjennomgang av de nye funksjonene kan kontakte Citrix-ansvarlig Frank Hage.

Åpent API med mange muligheter
I tillegg til ny modul er det også et åpent API i portalen. Seniorutvikler og prosjektleder Kim Raaness forteller at det er tatt utgangspunkt i konkrete ønsker og behov fra partnere i arbeidet med dette.

–API-et er utrolig fleksibelt, veldig enkelt å jobbe med og har ingen begrensninger. I tillegg kan det tilpasses partners egne systemer, sier han.

API-et er åpent og gjør at man enkelt kan hente ut data for kunder og automatisere store oppgaver. Dette vil være spesielt nyttig for partnere som sliter med oversikt på alle lisenser og leverer mange interne rapporter. Nå kan arbeidet bli mye lettere for veldig mange. 

– Vi kan også sette opp flere endpoints slik at partnere kan hente ut store mengder data fra en spesifikk kilde eller sende månedsrapporter fra eget system. Mulighetene her er uendelige, sier han.

Commaxx tar gjerne en prat med våre partnere rundt tilpasninger og muligheter. Ønsker du et møte med oss? Kontakt vår salgsavdeling for å avtale tid.