3 gode tips til juleclosing

Tips til closing

2018 går mot slutten. Vi gir deg våre tre beste tips til juleclosingen.

1. Ta en ekstra telefon 
En ringerunde til kundene dine er ikke bare hyggelig - det kan også hjelpe deg å oppdage nye caser. 

2. Still de rette spørsmålene 
Still kundene dine direkte spørsmål som avdekker nye muligheter: "Har du fornyet alle vedlikeholdsavtalene dine?". "Har dere klargjort for eventuelle nyansatte?". "Har du gode nok backup-rutiner?". 

3. Kontakt Commaxx for bistand
Vi hjelper deg gjennom hele salgsprosessen og kan gi deg et raskt tilbud: salg@commaxx.no

Ho ho ho og god jul!