Oppdaterte priser på SPLA fra 1. januar 2019

Microsoft SPLA Partner

Fra 01.01.19 oppdaterer Microsoft sine priser på SPLA. Her finner du en oversikt over endringene.

  • 15% for Windows Remote Desktop Services SAL
  • 10% for Windows Server Standard Core
  • 10% for Windows Server Datacenter Core
  • 5% for Core Infrastructure Server Suite Standard Core
  • 7% for Core Infrastructure Server Suite Datacenter Core
  • 10% for Cloud Platform Suite and Guest

Alle Commaxx SPLA-partnere har fått en egen mail med utfyllende informasjon rundt dette.

For spørsmål, kontakt Monica Rørvik.