Gratis sikkerhetsløsninger for norsk helsesektor

Kaspersky Commaxx

Kaspersky bidrar til å lette helsesektorens sikkerhetsutfordringer under COVID-19-krisen.

Over hele verden har mennesker applaudert for å vise sin takknemlighet overfor helsearbeidere som jobber gjennom COVID-19-krisen. 

Kaspersky kan kanskje ikke direkte motvirke spredning av viruset, men ønsker å bidra i en utfordrende tid ved å beskytte helsesektoren mot cyberangrep. De siste årene - og den siste tiden spesielt - har det skjedd en betydelig vekst av bl.a. phishing- og ransomware-angrep, som for helsesektoren innebærer en risiko for at alle systemer blokkeres og at viktig, personsensitiv informasjon lekkes.

"Building a safer world" er ikke bare Kasperskys slagord, men også deres forpliktelse. Derfor tilbyr de nå GRATIS tilgang til alle Kasperskys største B2B-produkter til alle aktører innen helsesektoren verden over. 

Disse produktene inkluderer: 

Kontakt oss i Team Commaxx dersom du har spørsmål eller ønsker å registrere deg for kampanjen: Frank Hage / Carina Nordljos.