Effektivt verktøy for nøyaktig og enkel prising

Commaxx sitt egetutviklede verktøy for prising på Dell Technologies gjør det lettere og raskere for deg å sette opp tilbud.

Verktøyet er et godt hjelpemiddel for våre partnere og gir deg følgende muligheter:

  • Få tilbud i både PDF- og Excel-format
  • Lag sluttkundetilbud med egne påslag
  • Tilpass alle tilbud med egen logo og farger

For mer informasjon og oppsett, kontakt vårt Dell-team v/ Anders Bjerke

Her er en kort introduksjon til verktøyet: