4 enkle tiltak for å beskytte mot dataangrep

Vi utsettes daglig for angrep mot våre IT-løsninger, og veldig ofte lykkes angrepene fordi vi ikke har tatt nødvendige forhåndsregler for å beskytte oss. 

Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) anbefaler 4 effektive tiltak mot dataangrep. Det anslås at disse enkle initiativene vil sikre deg mot 80-90% av alle angrep.

4 effektive tiltak mot dataangrep

Ivanti Endpoint Security løser alle 4 tiltakene som NSM anbefaler. Enkelt og sikkert! Verktøyet har blant annet full kontroll over all patching i ditt klient- og servermiljø. 

Vi vil gjerne vise deg alle features gjennom en enkel demo. Kontakt løsningsrådgiver Frank Hage for å sette av tid. 

Kilde: https://www.nsm.stat.no/virksomhetssikkerhet/fire-enkle-tiltak-stopper-90-prosent-av-dataangrep/