Velg språk

  • sv_SE
  • da_DK

Søk

Markedstøtte

Commaxx tilbyr alle forhandlere tilgang til markedsmidler for å gjennomføre seminarer, workshops, kampanjer eller andre aktiviteter som kan generere økt oppmerksomhet rundt teknologien vi samarbeider om. La oss investere i å utvikle markedet sammen!

Det finnes ulike retningslinjer for markedstøtte relatert til de ulike produsentene i vår portefølje.

Ta kontakt med oss og fortell om hva dere søker støtte til og hvilke målsetninger dere har med aktiviteten. Vi gir vi dere snarlig tilbakemelding på vårt bidrag - i form av foredragsholdere, markedsmateriell eller økonomisk støtte.

Vi oppfordrer til å være tidlig ute med å involvere oss i deres planer. Flere av våre produsenter har retningslinjer om å søke støtte senest 30 dager før aktiviteten, og våre kompetente løsningsrådgivere er populære ressurser med kalendere som fylles raskt opp langt frem i tid så det lønner sg å være tidlig ute.